Fotopriestor

N? Pali Coast

Obrázok z galérie: N? Pali Coast

Matfyzcky humor z dnenej prednky

Pouvaujme trochu nad znmym prslovm "tak dlho sa s dbnom chod po vodu, km sa nerozbije" a poksme sa vypo?ta?, ko?ko krt sa teda pjde po vodu. Ozna?me X po?et spench pokusov. Pri kadom pokuse prichdzaj do vahy len dve moosti, bu? sa dbn rozbije, alebo sa nerozbije. Pre jednoduchos? (a pobavenie publika) predpokladajme, e obe nastan s rovnakou pravdepodobnos?ou, teda p = 0,5. Ozna?me P[X = k] pravdepodobnos?, e s dbnom spene pjdeme pre vodu k krt. Vidme, e pre kad k je P[X = k] rovn p^k * p. Z toho je zrejm, e X m geometrick rozdelenie s parametrom p = 0,5; ozn. X~Geo(0,5). Stredn hodnota, vyjadrujca v naom prklade po?et o?akvanch spench pokusov, sa teda po?ta pod?a znmeho vzorca EX = (1-p)/p. Pre p = 0,5 teda plat EX = 1. Zver: s dbnom sa po vodu chod priemerne jeden krt. ?itate?om z ekonomickch univerzt preto odpor?ame investova? do akci hrn?iarskych firiem.

21. Október 2009, 15:59

Určite k tomu možná pravdepodobne dôjde.Ján Ľupták
o spolupráci s KSS

Fotopriestor bol kedysi galériou partie stredoškolákov a pár okoloidúcich. Potom skapal pes, stredoškoláci sa stali vysokoškolákmi, niektoré foťáky sa utopili v mori. Ale predsa len od tých čias niečo pribudlo. Tak nech je to tu.