Fotopriestor

Ruža II

Obrázok z galérie: Ruža II

Matfyzácky humor z dnešnej prednášky

Pouvažujme trochu nad známym prí­sloví­m "tak dlho sa s džbánom chodí­ po vodu, kým sa nerozbije" a pokúsme sa vypočí­tať, koľko krát sa teda pôjde po vodu. Označme X počet úspešných pokusov. Pri každom pokuse prichádzajú do úvahy len dve možosti, buď sa džbán rozbije, alebo sa nerozbije. Pre jednoduchosť (a pobavenie publika) predpokladajme, že obe nastanú s rovnakou pravdepodobnosťou, teda p = 0,5. Označme P[X = k] pravdepodobnosť, že s džbánom úspešne pôjdeme pre vodu k krát. Vidí­me, že pre každé k je P[X = k] rovné p^k * p. Z toho je zrejmé, že X má geometrické rozdelenie s parametrom p = 0,5; ozn. X~Geo(0,5). Stredná hodnota, vyjadrujúca v našom prí­klade počet očakávaných úspešných pokusov, sa teda počí­ta podľa známeho vzorca EX = (1-p)/p. Pre p = 0,5 teda platí­ EX = 1. Záver: s džbánom sa po vodu chodí­ priemerne jeden krát. Čitateľom z ekonomických univerzí­t preto odporúčame investovať do akcií­ hrnčiarskych firiem.

21. Október 2009, 15:59

Určite k tomu možná pravdepodobne dôjde.Ján Ľupták
o spolupráci s KSS

Fotopriestor bol kedysi galériou partie stredoškolákov a pár okoloidúcich. Potom skapal pes, stredoškoláci sa stali vysokoškolákmi, niektoré foťáky sa utopili v mori. Ale predsa len od tých čias niečo pribudlo. Tak nech je to tu.